Το δικηγορικό γραφείο ιδρύθηκε το 2005 από τη δικηγόρο Ευγενία Φωτοπούλου. Μέσα σε λίγο διάστημα έχει εξελιχθεί σε ένα δυναμικό δικηγορικό γραφείο στελεχωμένο από επίλεκτους επιστήμονες. Οι μάχιμοι, νέοι και καταρτισμένοι δικηγόροι μας σε σύντομο χρόνο ανέδειξαν το γραφείο σε ένα από τα δυναμικότερα δικηγορικά γραφεία των Αθηνών, αναλαμβάνοντας νομικές υποθέσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Οι δικηγόροι μας δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς του δικαίου και παρέχουν ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις ποινικού, αστικού και εμπορικού δικαίου, καθώς και υποθέσεις ιατρικής ευθύνης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.