Blog

13/02/2013
ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Εκτύπωση E-mail

Το άρθρο 134 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζει τις προϋποθέσεις επίδοσης δικογράφων, αποφάσεων κ.λπ. σε πρόσωπα που διαμένουν στην αλλοδαπή, ορίζοντας ότι για τις περιπτώσεις αυτές η επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη ή σε αυτό που εξέδωσε την επιδιδόμενη απόφαση και για δίκες στο Ειρηνοδικείο, στον εισαγγελέα του Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το Ειρηνοδικείο.

Ο Εισαγγελέας, όταν παραλάβει το έγγραφο, οφείλει να το αποστείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στον υπουργό εξωτερικών, ο οποίος έχει την υποχρέωση να το διαβιβάσει σε εκείνον προς τον οποίον γίνεται η επίδοση. Η παραγραφή σύμφωνα με τη λογική του άρθρου διακόπτεται με την επίδοση στον Εισαγγελέα, καθότι από τη λεκτική διατύπωση του άνω άρθρου, σε συνδυασμό με το άρθρο 136 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, προκύπτει ότι αποσυνδέεται το κύρος της κατ’ άρθρο 134 επίδοσης από την παραπέρα αποστολή και παραλαβή του επιδιδόμενου εγγράφου και η επίδοση ολοκληρώνεται με μόνη την εγχείριση του εγγράφου στον εισαγγελέα οπότε η κλήτευση του διαδίκου θεωρείται έγκυρη. Η ρύθμιση αυτή υποχωρεί μόνο αν από διμερείς συμβάσεις αξιώνεται η πραγματική περιέλευση του εγγράφου στον παραλήπτη. Οι συνέπειες της επίδοσης όμως αίρονται αν το έγγραφο επιστραφεί ως ανεπίδοτο. Εννοείται πως όταν μια διεθνής σύμβαση προβλέπει πραγματική παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στον παραλήπτη, τότε δεν αρκεί πλασματική επίδοση στον εισαγγελέα, αφού η διεθνής σύμβαση υπερισχύει του κοινού ημεδαπού νόμου.

Με το νόμο 1334/1983 κυρώθηκε η από 15/11/1965 διεθνής σύμβαση της Χάγης, για την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων που αφορούν αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία σύμβαση της Χάγης υπερισχύει των άρθρων 134 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Βασικοί σκοποί της σύμβασης είναι η διευκόλυνση της επίδοσης εγγράφων στο εξωτερικό με τον ορισμό από κάθε κράτος μιας κεντρικής αρχής, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση επίδοσης εγγράφων που προέρχονται από άλλα κράτη και η ενθάρρυνση μεθόδων επίδοσης που να διασφαλίζουν την περιέλευση των εγγράφων στον παραλήπτη τους. Έτσι λοιπόν, η σύμβαση απαιτεί άμεση πραγματική επίδοση, με την έννοια ότι το έγγραφο παραδόθηκε στα χέρια του παραλήπτη ή επιδόθηκε στην οικία του και προσκομίζεται σχετική βεβαίωση. Έτσι, μετά την ισχύ της σύμβασης η ΚΠολΔ 136 ως προς τις συνέπειες της πλασματικής επίδοσης στον Εισαγγελέα είναι ανεφάρμοστη ως προς τις χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση. Δεν αρκεί δηλαδή πλέον μόνη η επίδοση στον εισαγγελέα αλλά πρέπει να προσκομίζεται κάποια απόδειξη ότι το έγγραφο επιδόθηκε πραγματικά στον ενδιαφερόμενο, αλλιώς επέρχονται οι συνέπιες της μη νόμιμης επίδοσης. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε, η διακοπή της παραγραφής επέρχεται με την εγχείριση του δικογράφου στον εισαγγελέα και υπό την ισχύ της σύμβασης της Χάγης. Η έλλειψη βεβαίωσης που να αποδεικνύει την επιβαλλόμενη στο εξωτερικό επίδοση αποτελεί κώλυμα έκδοσης απόφασης από το δικαστήριο συμβαλλόμενου κράτους ενώπιον του οποίου δεν παρέστη, στην ορισμένη δικάσιμο, διάδικος κάτοικος χώρας άλλου συμβαλλόμενου κράτους, στον οποίο ήταν επιδοτέο το δικόγραφο. Το δικόγραφο που επιδίδεται θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο αν η επίδοση γίνεται σε πρόσωπο που αγνοεί την ελληνική γλώσσα, αλλιώς επέρχεται ακυρότητα, ενώ δεν απαιτείται μετάφραση αν η επίδοση γίνεται προς διάδικο που γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, έστω και αν δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα.

Τα έξοδα διαφέρουν σχετικά με την επίδοση από χώρα σε χώρα. Π.χ. για επίδοση στη Γαλλία τα έξοδα είναι 50 ευρώ εις διαταγή του δικαστικού επιμελητή Γαλλίας που είναι αρμόδιος για την επίδοση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για να εκδοθεί το έμβασμα θα πρέπει να έχει βρεθεί ο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής πριν να γίνει η επίδοση στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και να έχει εκδοθεί το έμβασμα στο όνομά του. Για τις Η.Π.Α. το έμβασμα κοστίζει 95 ευρώ, για τον Καναδά 50 ευρώ, ενώ για το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Σκωτία, την Αυστραλία και τις Μπαχάμες θα υπάρχει κάθε φορά ειδοποίηση από το γραφείο Δικαστικής Συνδρομής ώστε να παραλάβει ο επιδίδων σχετική γνωστοποίηση για την καταβολή εξόδων μετά τη λήψη των δικογράφων από τις αρμόδιες αρχές της αλλοδαπής. Σχετικά με την Αγγλία, ανακλήθηκε η εντολή περί εξόδων για επίδοση στη χώρα αυτή.

 

Ευγενία Φωτοπούλου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.