Blog

01/08/2013
TO ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Εκτύπωση E-mail

Σύμφωνα με το προϊσχύσαν άρθρο 11 εδαφ. α' του Π.Δ. 84/2001 για την λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., «άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται και σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή, με την προϋπόθεση ότι μόνη η ιδιότητα του εταίρου δεν προσδίδει στον ιατρό, κατά τις ειδικές διατάξεις που διέπουν την εταιρεία, την ιδιότητα του εμπόρου».

Με την εισαγωγή του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/12-11-2012), το παραπάνω εδάφιο αντικαταστάθηκε και πλέον «βεβαίωση λειτουργίας φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται και σε εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή».

Πλέον, ο σκοπός των ιατρικών (οδοντιατρικών) αυτών εταιρειών συνίσταται, και στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) επιστήμης και δεοντολογίας.

Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός (οδοντίατρος) εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της ιατρικής εταιρείας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας.

Οι διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/2001 που ίσχυαν σχετικά με τις προσωπικές ιατρικές εταιρείες και τις ιατρικές Ε.Π.Ε. (παρ. 2 και 3 του άρθρου 11) έχουν πλέον καταργηθεί με την περ. 1γ της υποπαραγ. ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

Επί ανωνύμων εταιρειών πλέον, μετά την θέσπιση του Ν. 4093/2012, ο οποίος κατήργησε τις περ. β', γ' και δ' της παρ. 4 του άρθρου 11, ισχύουν τα εξής: α) Το σύνολο των μετοχών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα μ ε τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 2214/1994, β) Κάθε πρακτικό του Δ.Σ. με το οποίο βεβαιώνεται μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, γνωστοποιείται εντός πέντε (5) ημερών με δικαστικό επιμελητή, στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στον οικείο Ιατρικό (Οδοντιατρικό) Σύλλογο. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 εδαφ. ε' και 17 παρ. 2 του Π.Δ. 84/2001, γ) το καταστατικό της ιατρικής εταιρίας, το οποίο περιέχει και τις βασικές αρχές του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του φορέα, με τον οποίο καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιατρών και του λοιπού προσωπικού, υποβάλλεται πριν από την δημοσίευσή του, στον ιατρικό (οδοντιατρικό) Σύλλογο του τόπου που ασκεί τη δραστηριότητά της η εταιρία, για την έκφραση γνώμης σχετικά με τη συμφωνία ή μη των όρων αυτού με τους κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής δεοντολογίας), δ) Η θετική γνώμη του οικείου ιατρικού ή οδοντιατρικού Συλλόγου και κατόπιν αυτού η εγγραφή της εταιρείας στα μητρώα των αιτουμένων μελών, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραδεκτή υποβολή της αίτησης για την παροχή άδειας ίδρυσης φορέα Π.Φ.Υ. Εάν ο Ιατρικός (Οδοντιατρικός) Σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της δήλωσης, τεκμαίρεται η παροχή θετικής γνώμης και θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή στα μητρώα των αιτουμένων μελών.

Η Ιατρική Εταιρεία παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. τηρεί, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, βιβλία Γ κατηγορίας, κατά τον ισχύοντα εκάστοτε κώδικα φορολογικών στοιχείων.

 

Μαρία Τζαβέλα

Δικηγόρος, LL.M.

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.